Hier vindt u de organisaties en instellingen die samenwerken aan het BESIDE-project, met hun rollen, prestaties en expertisegebieden. U kunt met elk van ons contact opnemen voor meer informatie over het project en een kijkje nemen in de breedte en diepte van de ervaring en expertise die zijn samengebracht voor het succes van het project.

ITKAM – Italiaanse Kamer van Koophandel voor Duitsland

De Italiaanse Kamer van Koophandel voor Duitsland (ITKAM) is een in Duitsland geregistreerde bilaterale vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1911. ITKAM is aanwezig in Duitsland met drie operationele kantoren (Frankfurt, Berlijn, Leipzig), verschillende vertegenwoordigingen in Italië en een bureau in Wenen (Oostenrijkse ITKAM-desk).

Al 110 jaar ondersteunt ITKAM de Duits-Italiaanse economische uitwisselingen en is het een referentiepunt geworden voor bedrijven en instellingen in beide landen. Ons netwerk telt meer dan 400 bedrijven die lid zijn en jaarlijks helpen we minstens 500 MKB-bedrijven.

Wat Europese projecten betreft, heeft ITKAM veel succesvolle internationale projecten geïmplementeerd en beheerd op verschillende gebieden, zoals innovatie, toerisme, hernieuwbare energie, ondersteuning van ondernemers en mobiliteit van studenten en personeel.

Coopération Bancaire pour l’Europe

Coopération Bancaire Pour L’Europe Coopération Bancaire pour l’Europe is een in Brussel gevestigde European Economic Interest Grouping (EESV), in 1992 gefinancierd door een groep Europese banken. CBE heeft 10 leden uit 3 Europese landen, waaronder Europese banken en kamers van koophandel, en bereikt daarmee een groot netwerk van banken, kmo’s en economische verenigingen uit heel Europa. CBE streeft ernaar de economische ontwikkeling in Europa te bevorderen door haar leden en hun klanten informatie en ondersteuning te bieden om het EU-beleid en de strategieën goed te begrijpen. Het uiteindelijke doel van CBE is het ondersteunen van innovatieve kmo’s bij het verkrijgen van toegang tot de EU-markt en financiering. CBE voert verschillende initiatieven uit om Europese kmo’s en overheden te helpen internationaliseringsprocessen te ontwikkelen en toegang te krijgen tot EU-fondsen. Dergelijke initiatieven omvatten:

  • Toezicht houden op EU-regelgeving op specifieke thematische gebieden,
  • Thematische conferenties en seminars organiseren,
  • Het publiceren van handleidingen en gidsen over Europese en internationale financieringsmogelijkheden,
  • Het uitwerken van projectvoorstellen en uitvoeren van projectmanagement,
  • MKB en grote industrieën ondersteunen bij toegang tot EU-aanbestedingen.

F6S Innovation

F6S Innovation stimuleert technologische groei met openbare financieringsprogramma’s. Ze stimuleren de groei en schaalvergroting van oprichters, start-ups, kmo’s en andere actoren in het innovatie-ecosysteem door door de overheid gefinancierde programma’s te beheren.

Mogelijkheden zijn onder meer financiering zonder eigen vermogen en waardegedreven diensten zoals incubatie en acceleratie, mentorschap, pilots, zakelijke matchmaking, zachte landingsmissies en netwerken met investeerders.

In door de overheid gefinancierde programma’s neemt F6S vaak de rol op zich van projectcoördinator, open oproepmanager en ondersteuning van derden, en leider van communicatie, verspreiding en exploitatie.

Fondazione Luigi Clerici

Fondazione Luigi Clerici is een particuliere non-profitorganisatie. Het voert zijn activiteiten uit sinds 1972 door met zijn meer dan 20 vestigingen opleidingen en ondersteunende diensten op het werk te promoten, met een duidelijk en op maat gemaakt aanbod, inspelend op de behoeften van het gebied en het lokale productiesysteem. FLC heeft tot doel het empowermentproces van de persoon op professioneel en persoonlijk vlak te bevorderen door professionele, culturele en sociale vorming aan te bieden. FLC richt zich op het educatieve project van de persoon (opgevat als burger en werknemer) en op de ontwikkeling van methoden en opleidingstrajecten waardoor de realisatie van zijn potentieel in de context van het leven kan worden verbeterd. FLC heeft de intentie om voor de persoon als “geheel” te zorgen door hen te ondersteunen met een breed scala aan diensten, ad hoc ontwikkeld om aan hun behoeften te voldoen en door hen te helpen een levens- en beroepsproject te realiseren in harmonie met hun competenties.

Lidi Smart Solutions

Lidi Smart Solutions is opgericht om de nieuwste trends in het digitale tijdperk te promoten en biedt webonderwijs voor volwassenen en jongeren op een aantal gebieden. Tot onze kernactiviteiten behoorden het ontwikkelen en implementeren van online onderwijsplatforms en e-learningtools. Van daaruit zijn we gegroeid om de geavanceerde technologieën aan te pakken, waarbij we ernaar streefden ze te demystificeren en hun toegankelijkheid voor verschillende sociale en professionele groepen te vergroten. Vandaar dat grotere gemeenschappen de mogelijkheid krijgen om de veeleisende uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Onze recente ondernemingen omvatten het verkennen van de verschillende toepassingen van ontwrichtende blockchain- en AI-technologieën, evenals een inhoudssynthese voor MOOC’s, die bijdragen aan door de EU gefinancierde projecten. Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

Frankfurt School Blockchain Center

Het Frankfurt School Blockchain Center is een denktank en onderzoekscentrum dat implicaties van de blockchain-technologie voor bedrijven en hun bedrijfsmodellen onderzoekt. Naast de ontwikkeling van prototypes, dient het als een platform voor managers, start-ups en branche-experts om kennis en best practices te delen. Ook zorgt het Blockchain Center voor nieuwe onderzoeksimpulsen en ontwikkelt het trainingsprogramma’s voor studenten en leidinggevenden.