Het Project

Het BESIDE-project is een innovatief initiatief gericht op het opleiden van professionals uit de financiële sector in de nieuwste technologieën en Blockchain-toepassingen in digitale financiën, in overeenstemming met de Europese digitale beleidsdoelstellingen. Het doel van het project is om de digitale paraatheid en veerkracht van financiële operatoren te verbeteren, hen in staat te stellen de digitale transformatie te beheren en uitgebreide en digitaal up-to-date financiële diensten aan hun klanten te bieden.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het project opgedeeld in vier werkpakketten:

  • Projectmanagementactiviteiten (WP1)
  • Definitie van de syllabus en creatie van het cursusmateriaal (WP2)
  • Creatie van het online platform, voorbereiding van de trainers en implementatie van de cursus (WP3)
  • Verspreiding, communicatie, exploitatie van resultaten en follow-up (WP4)

De directe doelgroep van het BESIDE-project bestaat uit financiële operatoren en besluitvormers uit verschillende sectoren zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, incubators, private equity, durfkapitaal en adviesbureaus (inclusief freelancers). Door deel te nemen aan de pilotcursus verwerven deze deelnemers specifieke competenties en vaardigheden op het gebied van innovatie op het gebied van digitale financiële diensten en nieuwe technologische hulpmiddelen, waardoor ze competitiever worden op de arbeidsmarkt en beter toegerust om gepersonaliseerde diensten en producten aan hun klanten te leveren.

Het project heeft ook een indirecte doelgroep, waaronder centra voor beroepsonderwijs en -opleiding en hun trainers/coaches, klanten van financiële diensten en pas afgestudeerden. Via het project zullen VET-trainers hun onderwijsvaardigheden verbeteren door nieuwe kennis op te doen in Blockchain en Digital Finance. De resultaten van het project zullen worden overgedragen aan meer VET-centra in andere landen, zodat de cursus op een uniforme manier in heel Europa op grote schaal zal worden toegepast. De centra voor beroepsonderwijs en -opleiding zullen het opleidingsmateriaal gebruiken als basis voor een voortdurende actualisering van de inhoud. Financiële dienstverleners zullen meer gepersonaliseerde, efficiënte en innovatieve diensten van financiële dienstverleners ontvangen. Pas afgestudeerden die de financiële sector willen betreden en van deze training willen profiteren, zullen vaardigheden en competenties kunnen verwerven om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

In het algemeen wil het BESIDE-project de volgende concrete resultaten opleveren:

  • Verbetering van vaardigheden en competenties van cursisten op het gebied van de toepassing van Blockchain en nieuwe DLT-technologieën op het gebied van Digital Finance

  • Creatie en levering van een VET-cursus en een nieuw e-learningplatform
  • Verbeterde en aangepaste services voor klanten van financiële operatoren
  • Nauwere samenwerking tussen de VET-sector en vertegenwoordigers van de financiële sector

We nodigen financiële professionals uit om samen met ons te streven naar een voorsprong in het digitale tijdperk en te voldoen aan het EU-beleid. Met BESIDE beschik je over de tools en middelen die je nodig hebt om succesvol te zijn in het steeds evoluerende digitale landschap.