Het project is opgedeeld in vier werkpakketten:

In het kader van werkpakket 2 zal het project twee hoofdactiviteiten uitvoeren:

  1. Definitie van de leermethodiek (Syllabus)
  2. Creëren van de trainingsinhoud.

De inhoud zal worden ontworpen met inachtneming van de reeks competenties die zijn gedefinieerd door het FINANCIËLE EN DIGITALE COMPETENTIEKADER en zal drie algemene hoofdmodules omvatten:

  • Financiële inhoud
  • Digitale inhoud

Technische inhoud over de kennis en het gebruik van Blockchain- en DLT-technologieën toegepast op Digital Finance

Onder werkpakket 3 zal het project twee hoofdtaken uitvoeren:

1) Oprichting van het online platform

2) Voorbereiding van de trainers en uitvoering van de cursus.

Deze werkpakketten zijn cruciaal voor het succes van het project, aangezien ze de ontwikkeling van een effectieve leermethodologie, uitgebreide trainingsinhoud en een functioneel e-learningplatform zullen garanderen, evenals de voorbereiding van de trainers die de cursus zullen geven.

Het project beoogt de volgende concrete resultaten op te leveren:

  • Verbetering van vaardigheden en competenties van cursisten op het gebied van de toepassing van Blockchain en nieuwe DLT-technologieën op het gebied van Digital Finance
  • Creatie en levering van een VET-cursus en een nieuw e-learningplatform
  • Verbeterde en aangepaste services voor klanten van financiële operatoren
  • Nauwere samenwerking tussen de VET-sector en vertegenwoordigers van de financiële sector.
  • Met deze activiteiten wil het project de digitale paraatheid en weerbaarheid van financiële operatoren en de kwaliteit van hun diensten verbeteren